การบริหารและโรงงานการผลิต

BDS Maschinen GmbH
Martinstrasse 108
41063 - Mönchengladbach
ประเทศเยอรมัน

ติดต่อเรา

บริการหลังการขาย

technik@bds-maschinen.de
0049-2161-354638

การส่งออก (ทั่วโลก)

export@bds-maschinen.de
0049-2161-354661

การขายในประเทศ (อิสราเอล)

info@bds-maschinen.de
0049-2161-35460

ส่งคำถามของคุณให้เรา

Magnetic Core Drilling Machines

Core Drills

Beveling Machines

Accessories

บริษัท

ชื่อเต็ม

ที่อยู่

รหัสพิน

จังหวัด

ประเทศ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

ที่อยู่อีเมล

ข้อความของคุณ

ข้าพเจ้าต้องการรับทราบในอนาคตเกี่ยวกับข้อเสนอ, ข่าว, ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมจาก BDS Maschinen GmbH ทางอีเมล

ข้าพเจ้าเห็นด้วยว่า BDS Maschinen GmbH อาจจะบันทึก, ประมวลผล และใช้งานข้อมูลที่ได้สื่อสาร ณ ที่นี้เพื่อจุดประสงค์ของการมอบข้อมูลที่ได้สอบถาม ณ ที่นี้ และเพื่อการสนับสนุนเพิ่มเติม ข้าพเจ้าสามารถคัดค้านการประมวลผลและใช้งานข้อมูลของข้าพเจ้าได้ทุกเมื่อกับ BDS Maschinen GmbH, Mönchengladbach., Info@bds-maschinen.de.

บทห