บุชส่วนขยาย DIN 2178

สเปคทางเทคนิค

บุชส่วนขยาย DIN 2178/ZVH 220
เลขที่ใบสั่งซื้อ                                                 ลักษณะ

ZVH

ZVH 220 บุชส่วนขยาย MT 2 ถึง MT 2

ZVH 230 บุชส่วนขยาย MT 2 ถึง MT 3

ZVH 320 บุชส่วนขยาย MT 3 ถึง MT 2

ZVH 330 บุชส่วนขยาย MT 2 ถึง MT 2


ซ็อกเก็ตเสริม ZVH Morse Taper ใช้สำหรับสองวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความยาวของแกน Morse Taper หรือแปลง Morse Taper ให้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้น ZVH 220 และ ZVH 330 เป็นซ็อกเก็ตส่วนต่อขยาย Morse Taper ที่ใช้เพื่อเพิ่มความยาวของแขน Morse Taper ในขณะที่ซ็อกเก็ต ZVH 230 Morse Taper ถูกใช้เพื่อขยายเครื่อง Morse Taper จาก MT2 เป็น MT 3 และ ZAV 320 Morse Taper Socket การลดขนาดของ Machine Maper Taper จาก MT3 เป็น MT