วันทัชไปยังอะแดปเตอร์เวลดอน

สเปคทางเทคนิค

วันทัชไปยังอะแดปเตอร์เวลดอน/ZAF 005
เลขที่ใบสั่งซื้อ                                                 ลักษณะ

ZAF 005

ด้วยที่ยึดในที่รวดเร็วสำหรับการฝึกซ้อมหลักด้วยเพลาเชื่อมขนาด 19 มม. รวม 1 ตัวเป่าอีพิค ZAK 107 และ ZAK 125


ZAF 004 Quick-In Annular Holder Holder ช่วยในการใช้ Weldon Shank Annular Cutters ในระบบ Quick-In พร้อมกับเครื่องเจาะแม่เหล็ก ZAF 004 อะแดปเตอร์มีก้านแบบรวดเร็วซึ่งติดตั้งได้อย่างง่ายดายในอาร์เบอร์แบบด่วนของเครื่องจักรปลายอีกด้านของตัวยึดมีความสามารถก้านเวลดอนเพื่อใช้กับวงแหวนแบบตัดพร้อมก้านเวลดอน ใบมีดวงแหวนทั้งหมดที่มีก้าน Weldon 19 มม. สามารถใช้ได้กับ ZAF 004 Holder นี้