เทเปอร์ดริฟท์สำหรับหัวจับสว่าน MAB 485, 525, 825, 1300, 455, 855, MABasic 450 และ AirMAB 5000

สเปคทางเทคนิค

เทเปอร์ดริฟท์สำหรับหัวจับสว่าน MAB 485, 525, 825, 1300, 455, 855, MABasic 450 และ AirMAB 5000/ ZKD 216 & ZKD 316
เลขที่ใบสั่งซื้อ                                                 ลักษณะ

ZKD 216 DIN 238 - MK 2/B16

ZKD 316 DIN 238 - MK 3/B16

Taper Shank Arbors สำหรับดอกสว่านมีจำหน่ายใน Morse Taper 2 และ 3

ZKD 216 สำหรับ Morse Taper 2

ZKD 316 แข็งแกร่ง> สำหรับ Morse Taper 3