กระเป๋าถือสำหรับ MAB 100, 150, 455, 485 & 525

สเปคทางเทคนิค

กระเป๋าถือสำหรับ MAB 100, 150, 455, 485 & 525/ZHK 100 & ZHK 400
เลขที่ใบสั่งซื้อ                                                 ลักษณะ

ZHK 100 MAB 100, MAB 150

ZHK 400 MAB 455, MAB 485, MAB 525

การใช้งาน: กระเป๋าถือสำหรับเครื่องเจาะแม่เหล็กไฟฟ้า BDS

การออกแบบ: เคสแข็งที่แข็งแรงมีที่จับและตะขอที่มั่นคง บุด้วยโฟม ไม่มีของในก