กระเป๋าถือมีล้อสำหรับ MAB 1300

สเปคทางเทคนิค

กระเป๋าถือมีล้อสำหรับ MAB 1300/ZHK 1300
เลขที่ใบสั่งซื้อ                                                 ลักษณะ

ZHK 1300 MAB 1300

การใช้งาน: กระเป๋าถือมีล้อสำหรับเครื่องเจาะแม่เหล็กไฟฟ้า BDS การออกแบบ: กระเป๋าถือมีล้อที่แข็งแรงมีที่จับและตะขอที่มั่นคง ไม่มีของในกระเป๋า