จำปาขันหัวสว่า

สเปคทางเทคนิค

จำปาขันหัวสว่า/ZEZ 113 & ZEZ 116
เลขที่ใบสั่งซื้อ                                                 ลักษณะ

ZEZ 113

ZEZ 116

ใช้สำหรับขันหัวสว่