คอมไบทูลเซต

สเปคทางเทคนิค

คอมไบทูลเซต/ZGK 001
เลขที่ใบสั่งซื้อ                                                 ลักษณะ

สว่าน Twist 1 DIN 338, ø 6.8 มม

สว่าน Twist 1 DIN 338, ø 8.5 มม

1 สว่านสว่าน DIN 338, ø 10.2 มม

1 เครื่องแตะ DIN 371, M8

1 เครื่องแตะ DIN 376, M10

1 เครื่องแตะ DIN 376, M12

1 เครื่องจักรแตะ DIN 376, M 16