ดอกสว่านเกลียว HSS Cobalt มากับเวลดอนแชงค์ 19 มม. ความยาว 35 มม.

สเปคทางเทคนิค

ดอกสว่านเกลียว HSS Cobalt มากับเวลดอนแชงค์ 19 มม. ความยาว 35 มม./SPS
เลขที่ใบสั่งซื้อ                                                 ลักษณะ

SPS

ดอกสว่านเกลียว HSS Cobalt มากับเวลดอนแชงค์ 19 มม. ความยาว 35 มม.