ตัวป้องกันชิป

สเปคทางเทคนิค

ตัวป้องกันชิป/ZSS 050 & ZSS 500
เลขที่ใบสั่งซื้อ                                                 ลักษณะ

ZSS 050

ZSS 500

ตัวป้องกันชิปหรือการ์ดสำหรับเครื่องเจาะแม่เหล็กไฟฟ้า มีสองขนาด ขนาดใหญ่ ZSS 500 สำหรับ model MAB 825, MAB 845, MAB 1300 และ MABasic 850 ขนาดเล็ก ZSS 050 สำหรับโมเดลอื่นทั้งหมด