สารหล่อลื่นทำความเย็นเข้มข้นสำหรับเครื่องเจาะคอนกรีต TCT

สเปคทางเทคนิค

สารหล่อลื่นทำความเย็นเข้มข้นสำหรับเครื่องเจาะคอนกรีต TCT/ZHB 001
เลขที่ใบสั่งซื้อ                                                 ลักษณะ

ZHB 001

สำหรับความต้องการสูงผลิตจากวัตถุดิบสังเคราะห์ ผสมเข้ากันได้กับน้ำ มีเสถียรภาพทางชีววิทยาและมีกลิ่นเล็กน้อย ยืดอายุการใช้งานของเครื่องเจาะคอนกรีต ไม่เป็นพิษ วอเทอร์ฮาซาร์ดคลาส 1