เหล็กตอกปลดสว่าน DIN 228

สเปคทางเทคนิค

เหล็กตอกปลดสว่าน DIN 228/ZAS 002 & ZAS 003
เลขที่ใบสั่งซื้อ                                                 ลักษณะ

ZAS 002 MT 2

ZAS 003 MT 3

ZAS 004 MT 4

เหล็กตอกปลดสว่านเพื่อถอดอาร์เบอร์จากเรียวมาตรฐานของเครื่องเจาะแม่เหล็กไฟฟ้า มีให้ใช้สำหรับเรียวมาตรฐาน 2, 3 และ 4