เครื่อง HSS แท็ปด้วย เวลดอนแชงค์ 19 มม. DIN 376 Form B

สเปคทางเทคนิค

เครื่อง HSS แท็ปด้วย เวลดอนแชงค์ 19 มม. DIN 376 Form B/GWB
เลขที่ใบสั่งซื้อ                                                 ลักษณะ

เลขที่ใบสั่งซื้อ

GWB

เครื่อง HSS แท็ปด้วย เวลดอนแชงค์ 19 มม. DIN 376 Form B