อินเสิร์ทเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วมาตรฐานสำหรับทรูโฮลแท็ปปิ้ง

สเปคทางเทคนิค

อินเสิร์ทเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วมาตรฐานสำหรับทรูโฮลแท็ปปิ้ง/GSE
เลขที่ใบสั่งซื้อ                                                 ลักษณะ

GSE

อินเสิร์ทเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วมาตรฐานขนาด 1, 2, 3