อินเสิร์ทเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วด้วยฟริคชั่นคลัตช์สำหรับไบลด์โฮลแท็ปปิ้ง

สเปคทางเทคนิค

อินเสิร์ทเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วด้วยฟริคชั่นคลัตช์สำหรับไบลด์โฮลแท็ปปิ้ง/GSS
เลขที่ใบสั่งซื้อ                                                 ลักษณะ

GSS

อินเสิร์ทเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว GSS ด้วยเซฟตี้ฟริคชั่นคลัตช์ขนาด 2, 3, 4