แท็ปอะแดปเตอร์ราคาประหยัด

สเปคทางเทคนิค

แท็ปอะแดปเตอร์ราคาประหยัด/ZGA
เลขที่ใบสั่งซื้อ                                                 ลักษณะ

ZGA