บุชส่วนลด

สเปคทางเทคนิค

บุชส่วนลด/ZRH
เลขที่ใบสั่งซื้อ                                                 ลักษณะ

ZRH 210

ZRH 320

การลดบุชสำหรับ Morse Taper

ZRH 210 Is Morse Taper Reducing Sleeve เพื่อเปลี่ยนหรือลด Maper Taper 2 เป็น Morse Taper 1. ZRH 210 ด้านนอก: MT2 ด้านใน: MT1 ภายใน: MT1

ZRH 320 Is แขนลด Morse Taper ถึง แปลงหรือลด Maper Taper 3 เป็น Morse Taper 2 ZRH 320 นอก: MT3 ภายใน: MT2