กระเป๋าถือมีล้อสำหรับ MAB 825 และ 845

สเปคทางเทคนิค

กระเป๋าถือมีล้อสำหรับ MAB 825 และ 845/ZHK 825
เลขที่ใบสั่งซื้อ                                                 ลักษณะ

ZHK 825 MAB 825, MAB 845

การใช้งาน: กระเป๋าถือมีล้อสำหรับเครื่องเจาะแม่เหล็กไฟฟ้า BDS

การออกแบบ: กระเป๋าถือมีล้อที่แข็งแรงมีที่จับและตะขอที่มั่นคง ไม่มีของในก