เทเปอร์และดีเบอริ่งเคาน์เตอร์ซิงค์ 90° สามคัตติ้งเอจ

สเปคทางเทคนิค

เทเปอร์และดีเบอริ่งเคาน์เตอร์ซิงค์ 90° สามคัตติ้งเอจ /ZSE
เลขที่ใบสั่งซื้อ                                                 ลักษณะ

ZSE

เทเปอร์และดีเบอริ่งเคาน์เตอร์ซิงค์ 90° สามคัตติ้งเอจ