เซฟตี้เชน

สเปคทางเทคนิค

เซฟตี้เชน/ZSK 001
เลขที่ใบสั่งซื้อ                                                 ลักษณะ

ZSK 001

เซฟตี้เชนสำหรับเชื่อมต่อเครื่องเจาะแม่เหล็กไฟฟ้าขณะที่กำลังใช้โอเวอร์เฮดหรือในสภาพแนวนอน