หัวจับสว่านเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วสำหรับแท็ป

สเปคทางเทคนิค

หัวจับสว่านเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วสำหรับแท็ป/GSW
เลขที่ใบสั่งซื้อ                                                 ลักษณะ

GSW

หัวจับสว่านเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว GSW: ในเวอร์ชัน MK2, MK 3, MK 4 สำหรับการยกอินเสิร์ทเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว GSE หรือ GSS